top of page

Thorold Wado Kai

Sensei Roberto Scolaro

Thorold

Ontario

Canada

(905) 227-0545

bottom of page