top of page
Clubs

SWKKF Clubs

Blue Rock Wado Kai

Okotoks

Alberta

Sensei David Blanchett

(403) 880-9999

Bushido Karate Association

Edmonton

Alberta

Sensei James Freeman

(780) 708-4946

CJCC Wado Kai Karate

Hamilton

Ontario

Sensei Shane Morin

(905) 966-2666

Ceylon Wado Kai Karate

Ceylon

Saskatchewan

Sensei Owen Day

(306) 861-3214

Delhi Wado-Kai

Delhi

Ontario

Sensei Jim Atkinson

(519) 428-8406

Derrick Wado Kai Karate Association

Edmonton

Alberta

Sensei Kelsey Mramor

(780) 232-5454

Dubreuilville Wado-Kai

Dubreuilville

Ontario

Sensei Clarence Boutin

(705) 884-2222

Dynamic Karate Association of Alberta

Calgary

Alberta

Sensei Darren Humphries

(403) 671-5662

Edson Wado Kai Karate

Edson

Alberta

Sensei Chris Marler / Sensei Sylvie Fontain

(780) 728-8939

Elk Valley Wado-Kai

Elkford

British Columbia

Sensei Rick Leveille / Sensei Eric Logodi

(250) 603-9148

bottom of page